Неделя, 14 Април 2024

Кутии

1. Видиш ли насън празни кутии, ще имаш щети и загуби.

2. Купуваш ли в съня си кутии, чака те път.

3. Отваряш ли в съня си кутии, чакат те изненади.

4. Дават ли ти в съня кутии, ще те изпратят в командировка.

5. Сънуваш ли пълна кутия, предстоят ти придобивки и печалби.

6. Видиш ли в съня си кутии, ще разкриеш или ще научиш тайна.