Неделя, 16 Май 2021

Куртка

1. Видиш ли насън, че някой е облечен в куртка, близки хора ще предявяват неоснователни претенции към тебе.

2. Обличаш ли насън куртка, значи ще поемаш чужда вина или отговорност.