Събота, 18 Септември 2021

Курс

1. Водиш ли в съня си курс или преподаваш на курсисти, значи опитът и уменията ти ще бъдат подложени на изпитание.

2. Посещаваш ли насън курс, ще ти е трудно и дори невъзможно да се справиш със задачите, които са ти дали.