Събота, 3 Декември 2022

Кураж

1. Сънуваш ли, че си куражлия, трябва да се вслушаш в препоръките на по - опитните.

2. Вдъхваш ли в съня си кураж на някой, значи в реалността даваш на някой лоши съвети.