Четвъртък, 22 Октомври 2020

Купон

1. Продаваш ли или купуваш в съня си купони, значи в реалността ще се озовеш сред непретенциозни или непринудени хора.