Вторник, 16 Април 2024

Купон

1. Продаваш ли или купуваш в съня си купони, значи в реалността ще се озовеш сред непретенциозни или непринудени хора.