Петък, 19 Април 2024

Куп, купчина

1. Видиш ли насън купчина, ще имаш временни препятствия или трудности в действията си.