Неделя, 21 Април 2024

Култура, културни паметници

1. Сънуваш ли, че опазваш културни паметници, ще те обвиняват и ще търпиш неуспехи.

2. Сънуваш ли културни паметници или култура, значи че бягството от проблемите не ги решава, а само ги отлага и задълбочава.