Неделя, 14 Април 2024

Кукувица

1. Чуеш ли в съня си да кука кукувица, ще бъдеш здрав и ще имаш късмет в любовта.

2. Сънуваш ли кукувица, чакай лоша новина.