Четвъртък, 29 Октомври 2020

Кукла

1. Ако насън видиш кукла, пази се от измама.

2. Ако играеш с кукла, чакат те грижи.