Четвъртък, 29 Септември 2022

Кухня

1. Кухня ако сънуваш, ще търсиш помощ или съвет от родителите си.

2. Ако ти си в кухня, семейството ти ще те одумва.