Четвъртък, 30 Ноември 2023

Кудкудякане

1. Чуеш ли в съня си кудкудякане, предстои ти да разбереш вести, които ще те разтревожат или общественото ти положение ще бъде подробно обсъждано.