Понеделник, 10 Август 2020

Куб

1. Разбъркваш ли или нареждаш кубчето на рубик в съня си, значи ще се отдадеш на някаква мания или ще направиш откритие.

2. Видиш ли в съня си куб, ще се стремиш към добре уреден и улегнал живот.