Четвъртък, 18 Април 2024

Ксерокс

1. Преснимаш ли в съня си нещо на ксерокс, трябва да се подсигуриш двойно, да вземеш мерки за опазване на собствеността си, да се застраховаш.

2. Видиш ли ксерокс в съня си, значи ще се опитат да ти откраднат, отнемат или присвоят заслугите, постиженията, печалбите.