Събота, 20 Април 2024

Кроше

1. Нанасяш ли в съня си кроше, ще ти отправят странно предложение.

2. Получиш ли насън кроше, ще предизвикаш по - силен от тебе.

3. .