Събота, 24 Октомври 2020

Критик, критика

1. Ако сънуваш критика или критик, значи че накрая ще чуеш добри думи за себе си, ще оценят работата ти и ще признаят заслугите ти.