Понеделник, 5 Декември 2022

Крещене, крясък, крещиш

1. Сънуваш ли, че някой крещи, ще ти искат пари на заем.

2. Крещиш ли в съня си, значи имаш нужда от преразглеждане на семейния бюджет и от ограничаване на ненужните разходи.