Събота, 25 Март 2023

Кремък

1. Видиш ли в съня си кремък, значи че честността ти ще бъде оценена.