Понеделник, 2 Август 2021

Кремък

1. Видиш ли в съня си кремък, значи че честността ти ще бъде оценена.