Четвъртък, 22 Октомври 2020

Кредит, кредитор

1. Получаваш ли в съня си кредит, не се надявай на лесни пари и бързо забогатяване.

2. Сънуваш ли, че даваш кредит в съня си, ще имаш нужда от помощ или добър съвет при попълване на документи или при парични операции.