Събота, 24 Октомври 2020

Креда

1. Използва ли креда някой в съня ти, не се доверявай никому.

2. Видиш ли в съня си или използваш креда, значи някой ще се опита да те злепостави, очерни или дискредитира.