Петък, 8 Декември 2023

Кръвотечение

1. Видиш ли в съня си кръвотечение, ще разбереш истина.

2. Тече ли ти кръв от главата насън, ще чуеш неприятни, но верни думи за себе си.

3. Ако сънувате чужда кръв, по-скоро е знак да внимавате и да се пазите, може да се случат неприятности.