Събота, 24 Октомври 2020

Крава

1. Доиш ли в съня си крава, ще постигнеш добри печалби от бизнеса или уменията си.

2. Сънуваш ли, че кравата пасе, ще изпитваш задоволство от възможностите си.

3. Сънуваш ли крава, значи че с постоянство и трудолюбие ще напреднеш в работата или учението си.

4. .