Четвъртък, 17 Юни 2021

Краставици

1. Правиш ли или ядеш кисели краставички в съня си, ще пострадаш от клюки.

2. Ако видиш в съня си краставица, ще се гневиш и ядосваш за дреболии.

3. Сееш ли, поливаш или купуваш в съня си краставици, ще се избавиш от болест.

4. Белиш ли, режеш или ядеш в съня си краставица, значи ще се занимаваш с неприятни неща.