Петък, 8 Декември 2023

Красиво

1. Когато в съня ви нещата са по-красиви отколкото наистина това може да е предупреждение да внимавате, да не се възгордявате, защото това може да ви направи лоша услуга.