Четвъртък, 22 Октомври 2020

Красива жена

1. Красива жена ако ти се присъни, това е добър знак.

2. Скоро чакай хубави новини и малки печалби.