Четвъртък, 22 Октомври 2020

Крайник

1. Крайник (виж крак или ръка).