Четвъртък, 29 Октомври 2020

Крах

1. Крах ако претърпиш насън, ще преживееш внезапен бум в сделките или финансовото си развитие.