Вторник, 27 Октомври 2020

Кръг

1. Видиш ли насън малко кръгче, ще имаш единичен, но сложен проблем.

2. Чертаеш ли насън кръг, значи сам предизвикваш съдбата си.

3. Сънуваш ли, че триеш начертан кръг, ще решиш неприятностите си.

4. Сънуваш ли голям кръг, очаквай големи беди.