Вторник, 30 Ноември 2021

Коза, козар, козел

1. Видиш ли козар в съня си, ще те търсят и обичат заради парите ти.

2. Убоде ли те насън козел, пази се от съперници.

3. Сънуваш ли козел, ще страдаш от слабостите или предразсъдъците си.

4. Имаш ли, видиш или доиш коза, значи ще имаш пари.