Сряда, 5 Октомври 2022

Коване, ковач, ковачница, ковеш

1. Видиш ли ковач в съня си, ще се радваш на чуждо щастие, а самият ти ще получиш повече, отколкото си очаквал.

2. Сънуваш ли, че ковеш, предстои ти любов и щастие.