Събота, 24 Октомври 2020

Котел

1. Котел (виж казан).