Петък, 30 Октомври 2020

Костур

1. Уловил ли си в съня си костур, значи ти предстои да получиш добро възнаграждение за работата си.