Събота, 28 Януари 2023

Костилка

1. Плюеш ли или видиш в съня си костилка, значи си тръгнал по лош път и може да си изпатиш.