Събота, 9 Декември 2023

Кошута

1. Видиш ли насън ранена или убита кошута, ще имаш разбита илюзия или сломени чувства.

2. Сънуваш ли кошута, ще изживееш платонична любов.