Петък, 30 Октомври 2020

Коса, косач, косачка

1. Косиш ли в съня си с коса или косачка, значи лесно ще осъществиш желанията и плановете си.

2. Видиш ли в съня си косачка, коса или косач, значи ще ти провърви, ще ти потръгне на работното място.

3. .