Четвъртък, 22 Октомври 2020

Корона

1. Корона ако видиш насън, ще се стремиш да подчиниш някой от околните.

2. Ако носиш корона, ще получиш вест.