Събота, 9 Декември 2023

Коран

1. Ако сънувате, че четете коран - за мюсюлманите това означава голямо щастие в живота.