Четвъртък, 24 Юни 2021

Копър

1. Ядеш ли, береш или садиш в съня си копър, значи ще имаш добро здравословно състояние.