Петък, 3 Април 2020

Копаене, копаеш

1. Копаеш ли в съня си пясък, близък или доверен човек ще саботира работата ти и ще пречи на плановете ти.

2. Сънуваш ли, че копаеш, успехите ти няма да дойдат лесно.