Четвъртък, 29 Юли 2021

Контролно

1. Готвиш ли се за контролно в съня си, значи в реалността ти предстои да предприемеш някаква важна стъпка.

2. Полагаш ли в съня си контролно, означава че ти предстои да преодолееш сериозен проблем в живота си.

3. Сънуваш ли, че не изкарваш контролно, значи ще претърпиш разочарование или загуба.