Четвъртък, 24 Септември 2020

Контакт

1. Поставяш ли в съня си контакт или включваш нещо в него, бизнеспреговорите и връзките ти ще протичат гладко и в пълно разбирателство.

2. Поправяш ли контакт в съня си, ще заздравяваш отношенията си с някого.