Петък, 26 Февруари 2021

Конфликт

1. Конфликт в съня е предупреждение, че ще срещнеш морални или интелектуални спънки в работата.