Петък, 27 Януари 2023

Комари

1. Гледаш ли в съня си, гониш или убиваш комари, значи ще пъдиш натрапници от къщата си.

2. Чешеш ли в съня си ухапано от комар, ще се ядосваш за празни неща.

3. Хапе ли те в съня ти комар, значи някой ще злоупотребява с благоразположението или доверието ти.