Вторник, 6 Декември 2022

Колосване, колосваш

1. Сънуваш ли, че колосваш, значи в реалността ще страдаш от чувство за вина или ще се чувстваш непълноценен и излишен.