Неделя, 5 Април 2020

Колона, колонада

1. Ако насън видиш колона, значи ще знаеш къде да потърсиш опора и подкрепа в труден момент.

2. Ако вървиш в колона, успехите ти ще дойдат бавно и мъчително.