Неделя, 1 Август 2021

Колизия

1. Ако сънуваш колизия, значи трябва да пазиш нервите и здравето си, да се отдадеш на почивка.