Вторник, 16 Април 2024

Колебание

1. Изпитваш ли в съня си колебание, значи в реалността ще проявиш изненадваща решителност.