Петък, 26 Февруари 2021

Колебание

1. Изпитваш ли в съня си колебание, значи в реалността ще проявиш изненадваща решителност.