Вторник, 31 Януари 2023

Кол

1. Ударят ли те или те прободат с кол насън, ще бъдеш реабилитиран и компенсиран за претърпяна загуба.

2. Забиваш ли в съня си кол в земята, ще отстояваш позициите си.

3. Удариш ли или прободеш някого с кол в съня си, значи в реалността ще понесеш загуби.