Събота, 24 Октомври 2020

Кофа за боклук

1. Присъни ли ви се кофа за боклук, това е предупреждение да сте внимателни в действията си, защото сте заплашени от неприятности, дребни интриги ще вгорчат живота ви.