Вторник, 5 Декември 2023

Кочина

1. Чистиш ли или ринеш кочина в съня си, значи че харчовете или предпазливостта ти са неоправдани.

2. Видиш ли кочина в съня си, значи че неочаквано ще се сдобиеш с отдавна мечтана вещ.

3. .