Четвъртък, 24 Юни 2021

Клонка

1. Видиш ли насън клонка, ще имаш успехи в любовта.